Interim Intelligence

Community management

Maart 2009 voorspelden we dat de functie van community manager de functie van de toekomst is. Om je heen kijkend moet je constateren dat die voorspelling is uitgekomen. Dat komt mede doordat steeds meer groepen mensen met gelijke interesses, belangen en gemeenschappelijke waarden als community worden bestempeld.

Toegevoegde waarde online community

Organisaties zien de toegevoegde waarde van een groep mensen die hun producten kennen en aanbevelen of een groep sollicitanten die elkaar helpt bij het vinden van een baan. Starbucks heeft maar liefst 30 Community Managers in dienst om bijvoorbeeld de vele vragen van de miljoenen fans op Facebook te kunnen beantwoorden.

Recruiters beheren tegenwoordig een pool van potentieel interessante werknemers, onderhouden contacten met ex-sollicitanten, alumni en huidige medewerkers. Soms ‘ouderwets’ met kaartenbak en rolodex. Soms wat eigentijdser met behulp van sociale media. Uit deze talentpool kunnen zij geschikte kandidaten halen op het moment dat er relevante vacatures zijn.

Ook de interne community, waarin medewerkers met elkaar communiceren en kennis delen en waar in sommige gevallen klanten, ex-medewerkers en leveranciers aan deelnemen, wint aan populariteit. Voor een 'social business' is een interne community geen overbodige luxe en tijdens verandertrajecten kan via een interne community gecommuniceerd worden en kan gewerkt worden aan het verkrijgen van draagvlak.

Community management biedt dus belangrijke toegevoegde waarde voor uw organisatie.

Een communitymanager doet meer!

Communitymanagement is niet slechts het accepteren van leden of het initiëren van een discussietje. Daarmee doe je de functie van community manager ernstig tekort, zoals ook het beroepsprofiel van de communitymanager (opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Communitymanagers) aantoont.

Natuurlijk houdt een communitymanager zich bezig met ledenwerving en zorgt deze voor content. Dat is slechts het topje van de ijsberg. Daarnaast ben je als community manager bezig met budgetten, het uitgebreid analyseren van data en het ondernemen van passende actie, het technische platform waarop de community draait en overleggen - en nog meer overleggen - met andere afdelingen en stakeholders om verschillende doelstellingen van de organisatie op elkaar af te stemmen en de rest van de organisatie te betrekken bij de online community.

Een community manager moet een duizendpoot zijn. Moet intern bruggen slaan, verschillende belangen kunnen verenigen, moet financiën kunnen overzien, sociaal en communicatief vaardig zijn. Een social media specialist is (nog) geen communitymanager. Communityguru Richard Millington stelt zelfs in zijn vacatureteksten dat hij geen social media-experts zoekt maar managers die op basis van data en wetenschappelijke theorieën bouwen aan een gezonde community.

De basis voor goed online community management

Een vak dus dat je moet beheersen, waar je ervaring voor moet hebben. Bij Interim Intelligence hebben we die (jarenlange) community management ervaring . Bovendien hebben we veel ervaring met het analyseren van data en hebben we diverse tools tot onze beschikking om het wereldwijde web te monitoren over hetgeen speelt rondom organisaties, thema's, werk en arbeidsmarkt. Dit betekent dat we kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen, trends kunnen bepalen en eigen content kunnen produceren.

Het succesvol opzetten van een community begint met de juiste basis!

Meer weten over het opzetten, activeren of beheren van een online community? Neem gerust contact op.