Interim Intelligence

Blog Interim Intelligence

Op dit blog worden regelmatig nieuwe blogposts gepubliceerd over HR, arbeidsmarktontwikkelingen, organiseren, werk, arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en sociale media.

De ruim 400 blogberichten die vanaf 2008 tm september 2013 op het blog van Interim Intelligence zijn gepubliceerd zijn door overgang van de provider naar een nieuw platform helaas verdwenen. Op de site socialmediarecruitment.nl kun je deze nog wel vinden in het blogarchief.

De populariteit van werkgerelateerde zoektermen op Google

Als je veel schrijft over werk en arbeid is het goed om af en toe eens te checken welke termen Nederlanders gebruiken als ze zoeken naar onderwerpen op dit gebied. Google Trends is dan een goed startpunt. Daarin zijn met betrekking tot de wereld van werkgerelateerde termen opvallende ontwikkelingen te zien. Ik heb naar de ontwikkeling van de volgende termen gekeken:

  • Arbeid
  • Werk
  • Personeel
  • Organisatie
  • UWV
  • Werkgever
  • Vacature

Een toelichting bij de tabellen :

Een dalende lijn betekent dat de relatieve populariteit van een zoekterm afneemt. Maar dat hoeft niet te betekenen dat het totale aantal zoekopdrachten voor die term afneemt. Het houdt in dat de populariteit van de zoekterm afneemt in vergelijking met andere zoekopdrachten. Voor een stijgende lijn geldt uiteraard hetzelfde, maar dan omgekeerd. Het hoeft niet te betekenen dat het aantal zoekopdrachten toeneemt (al is dat onwaarschijnlijk). De populariteit ten opzichte van andere zoektermen neemt toe.

Arbeid


Sinds 2004 daalt de interesse voor de term arbeid snel. De daling vlakt de afgelopen 2 jaar wel af, maar lijkt nog niet tot stilstand gekomen.

Werk

Wellicht dat de interesse van het abstracte begrip arbeid dan verschuift naar de term werk?


Nee dus. Ook de populariteit van de term werk neemt sinds 2005 af. Sinds 2012 lijkt wel sprake van enige stabilisatie.

Personeel


Voor de term personeel geldt hetzelfde als voor de term werk. Een afname in de tijd en een stabilisatie sinds 2012.

Organisatie


De daling voor de term organisatie is scherp sinds 2004. De daling lijkt nu tot stilstand te zijn gekomen.

UWV

Dan maar eens kijken naar uitvoeringsinstelling UWV, dat per 1 januari 2002 tot stand is gekomen als resultaat van de samenvoeging diverse uitvoeringsinstanties.


Na 2009 is een opvallende stijging te zien in het aantal zoekopdrachten UWV. In 2008 begon de economische crisis. De effecten hiervan op de arbeidsmarkt warden in 2009 zichtbaar. Dus vanuit dat oogpunt is het niet verwonderlijk dat meer gezocht werd op UWV. Dat de trend blijft stijgen is wel opmerkelijk. Wellicht dat de toegenomen media-inspanningen van het UWV daarvoor verantwoordelijk zijn.

Werkgever


Net als bij het UWV een stijgende lijn voor het aantal zoekopdrachten voor de term werkgever. Lijkt ook enigszins samen te hangen met de arbeidsmarktsituatie. Als een arbeidsmarkt ruim is licht de macht immers bij de werkgever. Toch laat ook de term werknemer een lichte stijging zien….

Vacature


De belangstelling voor de term vacature blijft redelijk constant, al is een lichte daling zichtbaar. Wat wel heel anders is voor deze zoekterm in vergelijking met de vorige termen is het seizoenspatroon. Bij de andere zoektermen neemt in de zomermaanden de populariteit af. Voor de term vacature is ‘het dal’ in december. Dan wordt er relatief weinig naar vacatures gezocht. De pieken liggen in januari (goede voornemen) en net na de vakantie, in augustus en september. Tijdens vakanties wordt besloten het roer om te gooien.

Een aantal termen rondom werk en werkgevers gecombineerd, levert het onderstaande plaatje op. In het verleden werd relatief veel vaker op de term organisatie gezocht. Nu ontlopen de aantallen zoekopdrachten voor organisatie, werkgever en personeel elkaar nauwelijks nog.


De termen vacature, werk en UWV kennen veel hogere zoekvolumes en zijn dus in een aparte tabel gecombineerd. Er wordt het vaakst gezocht op de term vacature, al lijkt de term UWV dit gat nu snel te dichten.