Interim Intelligence

Blog Interim Intelligence

Op dit blog worden regelmatig nieuwe blogposts gepubliceerd over HR, arbeidsmarktontwikkelingen, organiseren, werk, arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en sociale media.

De ruim 400 blogberichten die vanaf 2008 tm september 2013 op het blog van Interim Intelligence zijn gepubliceerd zijn door overgang van de provider naar een nieuw platform helaas verdwenen. Op de site socialmediarecruitment.nl kun je deze nog wel vinden in het blogarchief.

Verhalen vertellen of feiten presenteren?

Recent heb ik het boek Storypower gelezen en las ik een artikel met tien tips hoe stortytelling in te zetten om anderen te overtuigen . Steeds weer blijkt dat mensen niet overtuigd worden met feiten en statistieken, maar door emoties aan te spreken.

En reclamemakers weten dat ook. Zij gebruiken functioneel naakt, mooie mensen en humor. Dat spreekt mensen aan. Dat spreekt het primitieve brein aan. En dat primitieve brein is veel belangrijker dan we denken. Het neemt in feite alle beslissingen en laat dan de ratio daar de juiste argumenten bij 'verzinnen'.

Maar ja, daar zit je dan als feitenman, in een wereld waar big data het gesprek van de dag is. Ga je verhalen vertellen of lekker feiten op een rij zetten en statistieken spuwen? In feite is de oplossing heel simpel. Ik ga het allebei doen. Lafjes? Valt wel mee. Laat het me uitleggen.

Met verhalen haak je aan bij emoties van mensen teneinde mensen te overtuigen of beïnvloeden. Echter, ik hoef helemaal niet te overtuigen, verkopen of beïnvloeden. Ik wil kennis overdragen. En wat jullie daar mee doen, moeten jullie zelf weten. Je kunt het feit verpakken in een verhaal en gebruiken om jouw collega's te overtuigen iets (niet) te doen. Of wellicht gooi je er eens een statistiekje in aan de borreltafel en laat je anderen versteld staan van jouw feitenkennis. Nee feiten, zoals de vandaag gepresenteerde cijfers over openstaande vacatures (eind juni stonden er 91duizend vacatures open. In 10 jaar tijd niet zo laag geweest!), die wil ik blijven presenteren.

Maar verhalen vertellen moet ook. Immers, de huidige tijdgeest vraagt om een flexibele, lenige geest. Verandering is de enige constante. En niets vinden wij mensen zo moeilijk als verandering. feiten, cijfers, argumenten, het zal allemaal wel. Waarom kan het niet gewoon zo als het altijd ging? Vroeger was immers alles beter!

De ratio aanspreken is niet voldoende om draagvlak te krijgen voor veranderingen. Er moet uit een emotioneel vaatje getapt worden. Pas als mensen op emotioneel vlak klaar zijn voor veranderingen zal die verandering gestalte krijgen en ook beklijven. Want op basis van rationele argumenten veranderen mensen soms wel, maar die verandering wordt bij de minste of geringste tegenwind weer teruggedraaid. Er is dus een verhaal nodig dat emoties losmaakt bij mensen, waardoor reacties worden opgeroepen.

En omdat ik het belangrijk vind dat mensen met hun tijd meegaan, dat zij veranderen, zal ik af en toe eens een verhaal moeten vertellen. O ja, voor het verkopen van de dienstverlening van Interim Intelligence (beïnvloeding) natuurlijk ook, dat is een feit :)