Interim Intelligence

Blog Interim Intelligence

Op dit blog worden regelmatig nieuwe blogposts gepubliceerd over HR, arbeidsmarktontwikkelingen, organiseren, werk, arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en sociale media.

De ruim 400 blogberichten die vanaf 2008 tm september 2013 op het blog van Interim Intelligence zijn gepubliceerd zijn door overgang van de provider naar een nieuw platform helaas verdwenen. Op de site socialmediarecruitment.nl kun je deze nog wel vinden in het blogarchief.

Flexwerker kan hypotheek krijgen op basis van arbeidsmarktkansen

Al jaren klagen mensen zonder vast arbeidscontract, zoals zzp’ers en flexkrachten, dat het lastig is om een hypotheek af te sluiten. De door hypotheekverstrekkers verlangde zekerheid ontbreekt. Vooral jongeren, met weinig werkervaring en veel korte dienstverbanden, zijn daarvan de dupe.

Met het almaar toenemende aantal zzp’ers en flexkrachten (zie afbeelding) en de situatie op de woningmarkt moest daar iets aan gebeuren. Momenteel is immers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 52% van de Nederlandse beroepsbevolking tussen de 25 en 35 jaar werkzaam op tijdelijke of flexibele basis.


De intermediairketens Hypotheekshop en Huis & Hypotheek staken daarom de koppen bij elkaar om tot een oplossing te komen. De door de Intelligence Group ontwikkelde arbeidsmarktscan bood mogelijkheden.


Deze scan berekent voor iedereen de kansen op de arbeidsmarkt en geeft een indicatie van hoe groot de kans is dat iemand de komende vijf jaar langdurig werkloos wordt. De arbeidsmarktscan houdt rekening met opleiding, werkervaring, branche-ontwikkelingen en de regio waarin iemand woont en werkt. Ook gedrag en motivatie worden in kaart gebracht. Dit resulteert in een score. Is deze score hoog, dan zijn de arbeidsmarktkansen voor de komende vijf jaar goed en kan een hypotheekverstrekker dat in haar overwegingen meenemen.

Het betreft een pilot, maar inmiddels heeft de eerste flexwerker een hypotheek gekregen op basis van haar hoge score in de arbeidsmarktscan. De 29-jarige Sintia Tibosch, met minder dan 3 jaar werkervaring en een tijdelijk contract, is de eerste die door de procedure is gekomen. Haar arbeidsmarktkansen zijn zodanig rooskleurig dat de hypotheekverstrekker geen bezwaren zag.

Volgens woordvoerder Mark de Rijke van De Hypotheekshop is het grote winst dat mensen beoordeeld worden op basis van capaciteiten en kansen in plaats van het soort arbeidscontract dat zij hebben. Er is volgens hem dan ook veel animo voor de arbeidsmarktscan onder twintigers en hoogopgeleiden.

Deze ontwikkeling past in een bredere trend om flexwerkers meer rechten en kansen te geven. Zo wordt er momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van pensioenregelingen voor flexibele werknemers en pleit de brancheorganisatie voor uitzendondernemingen (De ABU) voor het toegankelijk maken van sectorale opleidingsfondsen voor flexwerkers.