Interim Intelligence

Blog Interim Intelligence

Op dit blog worden regelmatig nieuwe blogposts gepubliceerd over HR, arbeidsmarktontwikkelingen, organiseren, werk, arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en sociale media.

De ruim 400 blogberichten die vanaf 2008 tm september 2013 op het blog van Interim Intelligence zijn gepubliceerd zijn door overgang van de provider naar een nieuw platform helaas verdwenen. Op de site socialmediarecruitment.nl kun je deze nog wel vinden in het blogarchief.

Asscher schrijft groei vaste banen toe aan WWZ, maar blijkt normaal seizoenspatroon

Het debat over de effectiviteit van de Wet Werk en Zekerheid gaat door. Nadat arbeidsjuristen en hoogleraren al gehakt maakten van de wet, spraken ook prominenten als MKB-werkgeversvoorzitter Van Straalen en werkgeversorganisatie AWVN, hun twijfels uit over de WWZ. De wet, die beoogt dat werkgevers medewerkers sneller in vaste dienst nemen, zou juist een tegengesteld effect hebben.

Daarop kwam minister Asscher met een verklaring . Hij benadrukte dat de nieuwe wet niet leidt tot minder vaste banen. Hij haalde cijfers van het CBS aan waaruit blijkt dat in het vierde kwartaal van 2015 het aantal vaste banen steeg met 5.000, terwijl het aantal flexcontracten in die periode juist met 29.000 afnam.

Per saldo een afname van het aantal banen dus, en dat in een periode van economische groei. Maar dat terzijde….

Een check bij het CBS leert dat deze cijfers kloppen. Asscher heeft dus het gelijk aan zijn zijde. Of toch niet? Als je deze cijfers vergelijkt met voorgaande jaren met economische groei blijkt dat in het 4de kwartaal steeds het aantal vaste banen toeneemt, terwijl het aantal flexbanen daalt. Een ‘normaal’ seizoenspatroon dus!

Even kijken naar de cijfers:

Vaste en flexibele banen

Bron: CBS Statline, 4 maart 2016

Ik heb de CBS-cijfers van de laatste drie jaren genomen en van 2007, net voordat de economische crisis uitbrak, en er nog sprake was van banengroei. In 2013 had Nederland nog last van de economische crisis, maar voor de vergelijking is het goed om deze cijfers te zien.

Verandering vaste en flexibele banen per kwartaal

Bron: bewerking cijfers CBS Statline, 4 maart 2016

In het vierde kwartaal van 2015 neemt dus het aantal vaste banen ten opzichte van het derde kwartaal met 5.000 toe. Een groei van 0,1%. Het aantal flexibele dienstverbanden neemt met 1,5% af.

In 2014 , een jaar met 0,8% economische groei, neemt in het vierde kwartaal (ten opzichte van het kwartaal daarvoor) het aantal vaste banen met 14.000 toe, een groei van 0,3%. Het aantal flexbanen neemt met 0,6% af. In dit jaar is natuurlijk helemaal nog geen sprake van de WWZ. Toch groeit het aantal vaste banen sneller dan in 2015!

In crisisjaren, zoals 2013 (0,8% krimp van het bnp), zie je wel een groei van flexwerk ten koste van vaste dienstverbanden.

Omdat die vermadelijke crisis in 2008 begon, is het goed om ook naar de ontwikkelingen in 2007 te kijken. In 2007 groeide de Nederlandse economie nog met 3,5%. En ook in dit jaar zien we weer hetzelfde patroon als in de groeijaren 2014 en 2015. Het aantal vaste banen neemt toe. Het aantal flexbanen neemt af.

Conclusie

Ja, in het vierde kwartaal van 2015 is sprake van een toename van het aantal vaste banen, terwijl het aantal medewerkers met een flexibel dienstverband afneemt. Is dit het gevolg van de WWZ? Dat is zeer twijfelachtig. In jaren met economische groei is in vergelijking met het derde kwartaal altijd sprake van een toename van het aantal vaste banen – en een afname van het aantal flexbanen – in het vierde kwartaal.

En zo blijkt maar weer, je hebt leugens en je hebt statistieken….. Statistieken die je soms heerlijk in je eigen voordeel kunt gebruiken, maar die bij nadere beschouwing een wat minder zonnig beeld schetsen dan gehoopt.